scrt.linkscrt.link
scrt.linkscrt.link

Sigurnost

Najbolji praktični saveti, bez doplate.

Sve poruke su end-to-end šifrovane. Generišemo nasumičnu kombinaciju da bi šifrovali vašu tajnu na klijentu koristeći AES-256 (Napredni sistem šifrovanja). Ključ za šifrovanje se nikada ne čuva, već se dodaje link-u same tajne. Bez celog linka, niko (uključujući i nas) nikada neće moći da dešifruje vašu poruku.

Ako je šifra ukljucena, koristimo je za šifrovanje vaše tajne na vrhu standardnog šifrovanja. Šifra neće biti sačuvana. Čak i sa pristupom celoj strukturi napadač neće biti u mogućnosti da pročita poruku. Nakon što je poruka pročitana, mi je trajno brišemo iz baze podataka. Nema povratka. Illustration

Sigurnost - Sve konekcije su osigurane sa HTTPS - Svi podaci se čuvaju šifrovani (ne samo tajne poruke) - Third-party kod sveden na minimum - Dependencies su proverene i ažuriraju redovno - Ceo kod je dostupan na Github

Infrastruktura

Pouzdani igrači, malo zavisnosti.

Izabrali smo lidere u industriji za hostovanje infrastrukture - web sajt/API na Vercel - Baza podataka Scalegrid -skladištenje objekata (Datoteka) sa Flow Swiss AG - Slack aplikacija na Heroku - ceo kod na Github